چهارشنبه,۳۰ خرداد, ۱۳۹۷

طاق بستان کـرمـانـشـــاه

بلوار طاقبستان کرمانشاه

معبد آناهیتا - کرمانشاه ، شهرستان کنگاور

محوطه باستانی بیستون کرمانشاه

صفحه اصلی

قوانین

تعریف اجاره در قانون چیست ؟

تعریف اجاره در قانون چیست ؟/مواردی که باید به آن توجه شود تعریف اجاره در ماده ۴۶۶ قانون مدنی چنین بیان شده است که اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، در این حالت اجاره‌ دهنده موجر ، اجاره‌ کننده مستأجر و مورد اجاره عین مستأجره نامیده است.... ادامه متن

مقالات

اهمیت و ارزش اثباتی اسناد رسمی

برخی از عناوین- همچون عنوان این بحث – در وهله اول از بدیهیات به نظر می‌رسند. از دیگر سو مفهوم این عناوین به لحاظ تماس دائمی و روزانه‌ای که با آنها داریم، رفته‌رفته درخشش و روشنی خود را از دست می‌دهد و چنین می‌پنداریم همه چیز «باید» به همین... ادامه متن

راه اندازی و پشتیبانی توسط تیم علمی صنعتی روبیک