شنبه,۲۹ دی, ۱۳۹۷

طاق بستان کـرمـانـشـــاه

بلوار طاقبستان کرمانشاه

معبد آناهیتا - کرمانشاه ، شهرستان کنگاور

محوطه باستانی بیستون کرمانشاه

اماکن اقامتی استان

 

نامشهرستاندرجه کیفیظرفیت

هتل طهماسبی

اسلام آبادغرب۲۱۶

هتل زاگرس

دالاهو۱۱۰

هتل نور

سنقر۳۲۴

هتل ارگ

قصرشیرین۳۳۲

پانسیون نساء

قصرشیرین۲۶

مهمانپذیر نخل طلایی

قصرشیرین۲۱۲

هتل مرمر

قصرشیرین۲۲۲

هتل امام رضا (ع)

قصرشیرین۳۴۰

هتل کسری

قصرشیرین۳۳۱

مهمانپذیر قائم

قصرشیرین۲۱۰

مهمانپذیر قصر شیرین

قصرشیرین۳۲۱

مهمانپذیر سیاوش

قصرشیرین۲۱۲

هتل ابی عبدالله الحسین (ع)

قصرشیرین۲۱۸

هتل ژوان

قصرشیرین۳۳۴

هتل ولی عصر (عج)

قصرشیرین۱۱۴

هتل ثامن الحجج (ع)

قصرشیرین۳۴۲

هتل سهند

قصرشیرین۲۳۴

هتل ارم پاوه

پاوه۳۳۳

هتل هورامان

پاوه۲۱۵

هتل رسالت

کرمانشاه۲۵۶

مهمانپذیر رضوان

کرمانشاه۳۳۵

مهمانپذیر توحید

کرمانشاه۳۱۷

هتل پارسیان

کرمانشاه۵۱۰۰

مهمانپذیر بیست و دو بهمن

کرمانشاه۱۱۲

مهمانپذیر بعثت

کرمانشاه۲۱۸

مهمانپذیر سید جمال الدین اسد آبادی

کرمانشاه۳۴۲

مهمانپذیر صالحین

کرمانشاه۱۱۳

مهمانپذیر طریق القدس

کرمانشاه۳۱۲

هتل آزادی

کرمانشاه۲۲۰

مهمانپذیر عصر جدید

کرمانشاه۱۴۵

مهمانپذیر فتح بستان

کرمانشاه۱۸

هتل داریوش

کرمانشاه۲۴۰

مهمانپذیر انصار

کرمانشاه۱۱۰

هتل آپارتمان لیژان

کرمانشاه۳۶

مهمانپذیر اسلامیه

کرمانشاه۲۱۰

هتل معراج

کرمانشاه۱۲۷

مهمانپذیر مهاجر

کرمانشاه۱۸

مهمانپذیر مهدی موعود

کرمانشاه۱۱۶

مهمانپذیر نبوت

کرمانشاه۳۱۸

مهمانپذیر اسلامی

کرمانشاه۱۸

هتل جمشید

کرمانشاه۴۴۰

مهمانپذیر هجرت

کرمانشاه۱۱۵

هتل سینا

کرمانشاه۲۰

هتل راه کربلا

کرمانشاه۲۲۶

هتل آزادگان

کرمانشاه۴۱۲۰

هتل اردشیری

گیلانغرب۲۱۰

 

راه اندازی و پشتیبانی توسط تیم علمی صنعتی روبیک