شنبه,۲۹ دی, ۱۳۹۷

طاق بستان کـرمـانـشـــاه

بلوار طاقبستان کرمانشاه

معبد آناهیتا - کرمانشاه ، شهرستان کنگاور

محوطه باستانی بیستون کرمانشاه

راه اندازی و پشتیبانی توسط تیم علمی صنعتی روبیک